หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
นัักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพบิงชมพู ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1 ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2561
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูศุภวรรณ วรรณบุตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา2561 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบิงชมพู ณ โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ จัดกิจกรรมวันแม่แหงชาติ ประจำปี2561 ณ โรงเรีนบ้านดอนชมพูฯ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ ร่วมโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำและตกน้ำของเด็ก ประจำปี2561 ณ โรงเรีนบ้านดอนชมพูฯ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ ร่วมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ เข้าร่วมโครงการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "รวมพลังเด็กกล้าดี" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสัมนามั่งมีศรีสุข โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ทโคราช ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) รับการประเมินตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558
โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป