หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา2561 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบิงชมพู ณ โรงเรียนบ้านดอนชมพูฯ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา